Dorada i prilagođavanje

U skladu sa rastućom potrebom klijenata da na tržištu ponude proizvode prilagođene navikama potrošača, razvili smo servise dorade (prepakivanje, obeležavanje) i prilagođavanja (formiranja specifičnih komercijalnih pakovanja, promotivnih i akcijskih setova) robe široke potrošnje, prehrambenih, farmaceutskih i tehničkih proizvoda kao i reklamnih materijala.