Proces selekcije i regrutacije

Proces selekcije u našoj kompaniji je objektivan i transparentan – pre procesa selekcije svi kandidati dobijaju informacije o tome kako će on izgledati, a po zatvaranju konkursa dobijaju informacije o ishodu. U zavisnosti od pozicije, primenjuju se različiti pristupi koji, pored razgovora sa kandidatima, mogu obuhvatati i testiranja, grupne ili individualne vežbe. Tokom procesa, sa kandidatima sarađuju zaposleni iz sektora ljudskih resursa kao i zaposleni u drugim sektorima, eksperti u svojim oblastima poslovanja.

U Neltu se pažljivo osluškuju potrebe kandidata kako bi im se ponudilo radno mesto u skladu sa njihovim preferencijama.