Dostava

Roba se isporučuje flotom koju čini preko 450 vozila nosivosti od 2,5 do 11 tona, u različitim temperaturnim režimima. Sva vozila su opremljena GPS uređajima a rutiranje dostave za kompletnu flotu se vrši kroz softver za dinamičko rutiranje (Sky Track). Podaci o dostavnim rutama se prenose preko ERPa (SAP) u softver za skladišno poslovanje (WMS Gold) u kojem se dalje vrši odvajanje robe. Dostavna vozila su opremljena PDA uređajima koji dostavljaču omogućavaju detaljan pregled svih parametara u vezi sa dostavom, kao što su detalji rute, pregled otpremnica, statusi dostavnih zadataka, navigacija prema planu dostave.