Međunarodni transport

Dugogodišnje iskustvo na polju transporta, kao i referentna lista klijenata kojima pruža ovu uslugu, svrstava Nelt u lidere u jugoistočnoj Evropi. Kompanija raspolaže sopstvenim vozilima za prevoz robe i sarađuje sa drugim prevoznicima širom regiona. Na ovaj način, Nelt je u mogućnosti da organizuje drumski transport do bilo koje evropske destinacije, u najkraćem mogućem roku. U skladu sa potrebama klijenata, međunarodni i domaći drumski transport robe može da se organizuje kao direktan ili kao zbirni transport.

Flota vozila kojom raspolaže Nelt Grupa, omogućava da se realizuje preko 23.000 kompletnih utovara godišnje, u svim temperaturnim i drugim režimima transporta.