Media centar

Ovaj segment sajta je namenjen prevashodno medijima. Ovde se nalaze ključni izveštaji i informacije, vesti, linkovi, logotipi, materijali i kontakti koji će olakšati globalnu komunikaciju i predstavljanje kompanija Nelt Grupe.

Nelt Co d.o.o. Beograd
Maršala Tita 226B
11272 Dobanovci
Telefon: + 381 (0) 11 3779 100
E-mail: pr@nelt.com