Digitalizacija poslovanja i izveštavanje u Lancu snabdevanja

Nelt avatar Nelt 15.06.2021.

Autor: Velimir Marašević, Supply Chain Operations Development Manager

U savremenom poslovnom okruženju primetna je tendencija digitalizacije svih poslovnih procesa. Pod digitalizacijom poslovnih procesa se podrazumeva „prevođenje“ svih događaja, operacija i podataka, u digitalni oblik, odnosno oblik kojim računari mogu da barataju. Podaci mogu biti raznoliki – struktuirani ili ne, nastali velikom brzinom, u različitim intervalima (vrlo često i u realnom vremenu), što ih čini veoma složenim za analizu.

Lanac snabdevanja (kao sistem organizacija, ljudi, aktivnosti, informacija i resursa koji su uključeni u kretanje proizvoda ili usluga od proizvođača do potrošača) sačinjen je od čitavog niza karika, odnosno kompanija ili sektora koji u svom poslovanju koriste specijalizovane softvere namenjene optimizaciji konkretnih poslovnih procesa. Svaki od ovih specijalizovanih softvera u svom radu koristi velike količine podataka i informacija. U cilju sagledavanja performansi celokupnog lanca, potrebno je na neki način objediniti, obraditi, odnosno transformisati podatke iz svakog od tih softvera i kreirati jedinstvenu informaciju koja će menadžmentu omogućiti brže i lakše donošenje ispravnih zaključaka u vezi sa trenutnim kvalitetom operacija, stepenom ostvarenja definisanih ključnih indikatora performansi (KPI), jasnije sagledavanje pređašnjih uspeha i mapiranje trendova koje je moguće iskoristiti za postavljanje novih poslovnih strategija.

Upravo ovo je ključni razlog zbog kojeg sektor nazvan „Operativna Izvrsnost Lanca snabdevanja Nelt Grupe“ okrenuo ka daljoj digitalizaciji i automatizaciji poslovnih procesa – kroz realizaciju različitih projekata poput Digitalne dostave, unapređenja funkcionalnosti WMS-a, kreiranja softvera za optimizaciju prodajnih i dostavnih ruta i sl., ali i razvoju odgovarajuće analitičke platforme za prikupljanje, objedinjavanje i obradu informacija iz svih specijalizovanih softvera, u cilju holističkog posmatranja poslovanja Lanca snabdevanja, te kreiranju adekvatnih izveštajnih alata.

Za kreiranje izveštaja odabran je Power BI, kao jedan od trenutno vodećih alata na polju automatizacije procesa obrade podataka i interaktivne vizualizacije rezultata. Iako će realizacija poslednje pomenutog projekta, popularno nazvanog LogRep (skraćeno od Logistics Reporting), potrajati i nekoliko godina, prvi koraci na tom putu su već napravljeni, a kao što kaže stara kineska poslovica: „Put od 1000 milja započinje jednim korakom“.

Veoma značajnu pomoć na ovom putu predstavljaće strateško opredeljenje Nelt Grupe da investira u dodatni razvoj sistema za prikupljanje, čuvanje, organizaciju, zaštitu, verifikaciju, obradu i upravljanje podacima, koji će doneti brojne benefite kako samoj Nelt Grupi, tako i svim njenim poslovnim partnerima – od principala do kupaca, jer će, analizom informacija koje se dobijaju iz podataka, zajednički bolje razumeti potrebe i ponašanje svih aktera u lancu snabdevanja, a pogotovo krajnjih potrošača. Ovo će stvoriti priliku za definisanje zajedničke strategije u kreiranju ponude proizvoda i usluga, koje će na najbolji mogući način odgovarati potrebama potrošača.

Naše putovanje u digitalni svet je davno započelo, a sada dobija potpuno novu dimenziju. Neizmerno se radujemo daljem putovanju, jer „naša destinacija nikada nije mesto, već novi način posmatranja stvari“ (Henri Miler).