Postimet në kategori: Logjistika

WHO – Organizata shëndetësore botërore partneri i ri i Nelt-it në BeH

Listës së partnerëve logjistik të Nelt-it i shoqërohet edhe WHO – Organizata shëndetësore botërore në Bosnjë dhe Hercegovinë.

više

Informacione në lidhje me aktivitetet e grupit Nelt në lidhje me pandeminë e virusit Covid 19

Informacione në lidhje me aktivitetet e grupit Nelt në lidhje me pandeminë e virusit Covid 19.

više

Konferencës “Modernizimi i sektorit të transportit, të logjistikës dhe të infrastrukturës së transportit”

Përfaqësuesit e Nelt-it theks të veçantë vunë mbi dixhitalizimin në logjistikë, temë jashtëzakonisht aktuale në këtë fushë.

više

Fituesit në Maqedoni

Mbi bile 3.300 lavdërime kanë mbrritur në nivelin e Grupit Nelt.

više