Postimet në kategori: Principal

Principalet e reja në Zambia

Nelt në Zambia këtë vit u bë shpërndarësi zyrtar i prodhimeve Dr.Oetker dhe Heineken.

više

Informacione në lidhje me aktivitetet e grupit Nelt në lidhje me pandeminë e virusit Covid 19

Informacione në lidhje me aktivitetet e grupit Nelt në lidhje me pandeminë e virusit Covid 19.

više