Postimet në kategori: Shpërndarja

Informacione në lidhje me aktivitetet e grupit Nelt në lidhje me pandeminë e virusit Covid 19

Informacione në lidhje me aktivitetet e grupit Nelt në lidhje me pandeminë e virusit Covid 19.

više

Fituesit në Maqedoni

Mbi bile 3.300 lavdërime kanë mbrritur në nivelin e Grupit Nelt.

više

Në Malin e Zi janë shpërblyer katër kolege

Mbi bile 3.300 lavdërime kanë mbrritur në nivelin e Grupit Nelt.

više

Kolegët më të mirë në Bosnje dhe Hercegovinë për vitin 2019

Mbi bile 3.300 lavdërime kanë mbrritur në nivelin e Grupit Nelt.

više