Postimet e lidhura me: Covid19

Grupi Nelt dhuroi për luftën kundra korona virusit

Në një situatë të paparë në të gjithë botën, operacionet tona janë aktive në të gjitha tregjet, nuk kemi raste të shënuara të sëmundjes dhe me përgjegjësi përmbushim obligimet ndaj kryesorëve dhe bashkësive me të cilat bëjmë biznes.

više

20.000 euro dhe 1.700 ballikë

20.000 euro dhe 1.700 ballikë (maska të tejdukshme për mbrojtjen e fytyrës) për luftën kundër korona virusit prej Nelt-it në Maqedoni.

više