Postimet e lidhura me: HR Week

Robert Jenovai në ngjarjen “HR Week”

Drejtor Ekzekutiv për Burimet Njerëzore në Grupin Nelt

više