Postimet e lidhura me: Intervistën

[INTERVISTË] SERBISË DHE NELT-IT ME KA RIKTHYER NDJENJA E PËRKATËSISË

Nenad Rakoçeviq, Menaxher për Ekselencës Operative të Grupit Nelt

više