Postimet e lidhura me: Konferencës

Konferencës “Modernizimi i sektorit të transportit, të logjistikës dhe të infrastrukturës së transportit”

Përfaqësuesit e Nelt-it theks të veçantë vunë mbi dixhitalizimin në logjistikë, temë jashtëzakonisht aktuale në këtë fushë.

više