Postimet e lidhura me: Nelt sh.p.k.

All Balcans Corporation e ndryshoi emrin në Nelt Sh.p.k.

Kompania jonë All Balcans Corporation nga Tirana e ndryshoi emrin në Nelt Sh.p.k.

više