Postimet e lidhura me: Organizata shëndetësore botërore

WHO – Organizata shëndetësore botërore partneri i ri i Nelt-it në BeH

Listës së partnerëve logjistik të Nelt-it i shoqërohet edhe WHO – Organizata shëndetësore botërore në Bosnjë dhe Hercegovinë.

više