Postimet e lidhura me: Robert Jenovai

Robert Jenovai në ngjarjen “HR Week”

Drejtor Ekzekutiv për Burimet Njerëzore në Grupin Nelt

više