Postimet e lidhura me: Sekopak

Certifikata për kontributin në pakësimin e emisionit të CO2

Nelt në vitin 2018 realizoi një kontribut të jashtëzakonshëm, duke siguruar ripërdorimin e 2.257,62 tonëve të këtyre mbeturinave.

više