Artikli koji sadrže tag: Microsoft

Miloš Jelić govorio na konferenciji Sinergija 22

Posvećenoj informacionim tehonologijama i biznisu

više