Jednogodišnji edukativni program za studente

Nelt avatar Nelt 09.06.2014.

Studenti sa šest fakulteta u Beogradu

Studenti sa šest fakulteta u Beogradu, imaće priliku da pohađa jednogodišnji „Nelt edukativni program“ koji će partnerski realizovati Galerija 12 Hub (G12 HUB) i kompanija Nelt.

Program pod nazivom „Interdisciplinarna saradnja kao potencijal razvoja mladih profesionalaca na polju umetnosti, nauke i novih tehnologija“ trajaće godinu dana, kroz 19 predavanja za studente Fakulteta primenjenih umetnosti, Elektrotehničkog fakulteta, Fakulteta dramskih umetnosti (laboratorija za dizajn zvuka), Fakulteta likovnih umetnosti, Fakulteta za medije i komunikaciju i Arhitektonskog fakulteta.

Sva predavanja biće otvorena za javnost.Osnovna ideja programa je da se kroz predavanja i stručne mentorske radionice studenti pripreme za profesionalnu karijeru nakon završenih studija. Sa svakog fakulteta biće uključen po jedan profesor – mentor koji će sa drugim mentorima dizajnirati programsku šemu i pratiti rad studentske grupe tokom celog trajanja programa. Planirano je da do kraja maja bude formirana grupa polaznika, a već do kraja juna biće održana prva od devetnaest radionica.

Polaznike edukativnog programa će birati mentori, a prijavljivanje se vrši na fakultetima sa kojima je potpisan protokol o saradnji.“Obrazovanje je od strateške važnosti za našu zemlju. Imajući u vidu uslove kojima smo kao društvo izloženi, trudimo se da kroz osmišljavanje, finansiranje i realizaciju raznih obrazovnih projekata doprinesemo napretku sredine u kojoj poslujemo. Nelt edukativni program je samo jedna u nizu aktivnosti kojom se kao društveno odgovorna kompanija trudimo da unapredimo veštine i znanja naših studenata i da ih upoznamo sa principima profesionalnog rada“ izjavio je Marko Milanković, menadžer za komunikacije kompanije Nelt.

Sve radionice i predavanja biće održane u prostorijama Galerije 12 Hub a pored osnovnih radionica, program obuhvata organizovane stručne posete institucijama i kompanijama kao i gostovanja umetnika, programera i uspešnih poslovnih ljudi i teoretičara kako iz Srbije, tako i iz inostranstva.“Edukativni program ima za cilj da pokrije segment obrazovanja koji nedostaje u redovnim studijskim programima, a koji podrazumeva sticanje veština kroz interdisciplinarno i intersektorsko obrazovanje namenjeno studentima beogradskih fakulteta.

Kroz rad sa profesionalcima iz različitih polja delovanja, polaznici programa će biti u prilici da se pripreme za buduće karijere, da steknu praktična znanja, ali i da shvate značaj saradnje različitih sfera – umetnosti, novih tehnologija, nauke i biznisa. Ovim programom, Galerija 12 HUB želi da unapredi i razvije svoje polje delovanja, kao i da uključi važnu ciljnu grupu -studente u svoje programe“ istakla je Milica Pekić, kustos Galerije 12 Hub.

Galerija 12 HUB je centar za umetnost i tehnologiju posvećen promociji i razvoju intermedijske umetnosti i performansa. Teži da razvije saradnju sa širokim krugom relevantnih međunarnodnih institucija i pojedinaca kako bi otvorio prostor za razmenu i saradnju sa lokalnim inicijativama. Kroz intenzivan program razmene znanja G12HUB želi da doprinese unapređenju produkcije mlađe generacije umetnika i istraživača.

Struktura programa G12HUB kombinuje izložbe, performanse, live stream događaje, digitalne susrete, dijaloge, debate, prezentacije i radionice sa ciljem da promoviše međusektorski i interdisciplinarni pristup umetničkoj produkciji i interpretaciji.