Nelt edukativni program predstavljen na konferenciji ,,Kultura, koncepti i upravljanje promenama“

Nelt avatar Nelt 23.12.2015.

Konferencija ,,Kultura, koncepti i upravljanje promenama“ u organizaciji Deska Kreativna Evropa Srbija.

Konferencija ,,Kultura, koncepti i upravljanje promenama“ u organizaciji Deska Kreativna Evropa Srbija održana je u periodu od 14. do 16. decembra u Beogradu.

Na konferenciji su predstavljeni različiti modeli ostvarenih partnerstava i saradnji biznis sektora i organizacija u kulturi, a među njima i saradnja kompanije Nelt i Galerije 12 Hub u okviru Nelt edukativnog programa. Prezentaciju sa osvrtom na prvi uspešan jednogodišnji ciklus programa održali su Marko Milanković, menadžer komunikacija Nelt Grupe, Milica Pekić, kustos Galerije 12 Hub i Branislava Stefanović, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i mentor Nelt edukativnog programa.

Nelt edukativni program pod nazivom „Interdisciplinarna saradnja kao potencijal razvoja mladih profesionalaca na polju umetnosti, nauke i novih tehnologija“ prepoznat je od strane organizatora i učesnika konferencije kao izuzetan primer saradnje kompanije i umetničke galerije u domenu obrazovanja mladih koje će im omogućiti da se pripreme za profesionalnu karijeru nakon završenih studija.

Predstavljeni su geneza saradnje, svi aspekti kreiranja programa kao i implementacija predavanja. Najavljeno je širenje programa, uključivanje novih fakulteta i produbljivanje saradnje Nelta i G12 Hub i u 2016. godini.

U proteklih godinu dana, u okviru Nelt edukativnog programa održano je 19 predavanja i stručnih i mentorskih radionica za 30 studenata Fakulteta primenjenih umetnosti, Elektrotehničkog fakulteta, Fakulteta dramskih umetnosti, Fakulteta likovnih umetnosti, Fakulteta za medije i komunikacije i Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Pored radionica i predavanja, program je obuhvatao organizovane stručne posete institucijama i kompanijama. Završnica programa obeležena je u novembru 2015. godine izložbom radova učesnika programa nastalih tokom mentorskih radionica.