Auditi u Nelt Grupi

Nelt avatar Nelt 05.07.2022.

Piše: Jelena Filipović, menadžer kvaliteta Nelt Grupe

Ekspanzijom tržišta i sve strožim zahtevima za očuvanjem proizvoda kako prehrambenih, tako i neprehrambenih, raste i potreba za proverama kako od strane klijenata/principala, tako i od strane sertifikacionih kuća. Provere služe kao potvrda da uspostavljeni sistemi upravljanja ispunjavaju definisane zahteve, bilo da su oni interne prirode (zahtevi velikih multinacionalnih kompanija) ili su u pitanju internacionalni međunarodni standardi (iz grupe ISO / GFSI).

Provera od strane klijenta sprovodi se na zahtev klijenta a u cilju utvrđivanja stanja našeg sistema upravljanja. Razlog organizacije ovih provera jeste taj što naš sistem upravljanja ima direktan uticaj na efektivnost i efikasnost sistema upravljanja klijenta, a samim tim i na njihove proizvode/usluge. Zahtevi u skladu sa kojim se vrše provere od stane klijenta podrazumevaju kombinaciju internih zahteva, zahteva ISO standarda kao i zahteva GFSI (Global Food Safety Initiative) standarda, kao što su FSSC, IFS, BRC.

U toku tekuće godine sistemi upravljanja su bili predmet provere od strane klijenata Johnson&Johnson, Nestle i Procter&Gamble.

Provera od strane klijenta Johnson&Johnson održana je 23. februara putem Microsoft Teams platforme, kako bi potvrdili da sistem potkrepljuje zahteve kvaliteta za sklapanje regionalnog ugovora o distribuciji lekova i medicinskih sredstava za tržišta Srbije, Crne Gore, Kosova, Albanije i Severne Makedonije. Provera od strane klijenta Nestle 19. aprila je sprovedena u Dobanovcima, a u cilju potvrde da sistem uspešno ispunjava zahteve kvaliteta co-pakinga za potrebe manipulisanja prehrambenim proizvodima kompanije Nestle. Procter&Gamble je uživo  na lokaciji u Dobanovcima 15.i16. juna detaljno proveravao ispunjenjost zahteva kvaliteta u pružanju logističkih usluga.

Svi auditi su prošli uspešno, sa sa identifikovanim manjim  neusaglašenostima, dok je P&G ocenio Nelt sa kategorijom „low risk“  što je najbolji rezultat koji na ovoj  vrsti provere jedna kompanija može da dobije.

Provere od strane sertifikacione kuće sprovode se na zahtev proveravane organizacije u cilju sertifikacije sistema upravljanja. Sertifikaciona kuća koja kompaniji Nelt sprovodi proveru za Sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) i Sistem bezbednosti hrane (HACCP) je SGS, sa dugogodišnjom reputacijom i iskustvom u poslovima sertifikacije, dok za Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14001:2015) koji je implementiran i sertifikovan u kompaniji Montenomaks, sertifikacije sprovodi sertifikaciona kuća StandCert, sa ništa manjom reputacijom od SGS sertifikacione kuće.

Aprila 12. i 13. sprovedena je druga nadzorna provera Nelt Grupe za Sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) I Sistem bezbednosti hrane (HACCP).  Proveravane lokacije za ISO 9001:2015 su bile Nelt Co, Dobanovci i Nelt ST, Skoplje, dok su predmet provere bili procesi distribucije, transporta, skladištenja, carinskog zastupanja i prilagođavanja proizvoda (ConOps) ponaosob za obe lokacije, dok su procesi vezani za grupne funkcije provereni kroz razgovor sa najvišim rukovodstvom.

Proveravane lokacija za Sistem bezbednosti hrane (HACCP), su bile Nelt Co, lokacija u Novom Sadu u sklopu fabrike Neoplanta i Nelt ST, Skoplje.

Aprila 20. sprovedena je druga nadzorna provera za Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14001:2015) u kompaniji Montenomaks.

Provere su završene uspešno, bez identifikovanih neusaglašenosti, sa nekoliko preporuka za Sistem bezbednosti hrane (HACCP).

Svi pomenuti rezultati u Nelt Grupi su došli kao potvrda da je čitava organizacija opredeljena i svakodnevno radi na integraciji kulture kvaliteta u svom poslovanju, jer za kvalitet su odgovorni svi zaposleni u kompaniji, a ne samo sektor kvaliteta.

Saradnici na tekstu: Danijela Dragić i Katarina Mihajlović.