Bezbednost je investicija za budućnost

Nelt avatar Nelt 17.05.2020.

Autor: Miroljub Nenadović, menadžer sektora bezbednosti Nelt Grupe

Nelt kao dugogodišnji učesnik u lancima snabdevanja tržišta Zapadnog Balkana i podsaharske Afrike, i partner vodećim brendovima na globalnom tržištu, shvata ulogu i značaj uspostavljanja i kontinuiranog unapređivanja sistema bezbednosti. U poslednje vreme se i u drugim kompanijama u Srbiji sve više prepoznaje potreba  za uvođenjem i unapređenjem sistema bezbednosti. To je prilika da se menadžeri bezbednosti angažuju i dokažu u praksi, da svi zajedno radimo na bezbednosnoj kulturi u privatnom sektoru.

Ko ne shvata da je postojanje sistema bezbednosti neophodnost i investicija, a ne trošak, rizikuje puno u budućnosti. Adekvatan sistem bezbednosti obezbeđuje sigurnost ljudi, procesa, robe, informacija i biznisa u celosti. Prepoznavanjem rizika i adekvatnim preventivnim merama sprečavaju se negativni uticaji na poslovanje i nastajanje neplaniranih troškova.

Na sreću, jasna odluka i podrška najvišeg rukovodstva u Neltu da se investira u sistem bezbednosti postoji. Strukturiranje i izgradnja su izazov, sam po sebi. Upostaviti sistem tako da doprinese biznisu kroz prepoznavanje rizika, pravovremenu reakciju i nesmetano funkcionisanje svih procesa – takođe. Ipak, postoji i nerazumevanje uloge sektora bezbednosti u široj organizaciji. Kolege se uglavnom nisu susretale sa funkcijom bezbednosti ili pojedinim njenim oblastima pa je izazov predstavljalo nerazumevanje koje je tokom vremena, edukacijom i prezentovanjem primera iz prakse, prevaziđeno.

Nelt ima ugovorne obaveze sa više multinacionalnih kompanija. Njihovi menadžeri za bezbednost periodično dolaze kod nas u obilaske i kontrolu sistema. Svedoci smo njihovih utisaka i reakcija nakon sagledavanja sistema bezbednosti koji smo uspostavili i kojim upravljamo. Pored zvaničnih izveštaja sa pozitivnim ocenama, često nam menadžeri  u neformalnom kontaktu priznaju da su prijatno iznenađeni onim šta su videli u Neltu, ističući da su neka naša rešenja za njih novina.

Poznati su mi, takođe, sistemi privatne  bezbednosti i u državama regiona. Stanje je slično kao u Srbiji. Ima manjih razlika u normativno- pravnoj regulativi. Odnos rukovodstava kompanija prema sistemu privatne bezbednosti je sličan kao kod nas, što stvara mogućnosti za dalji napredak. Ako poredimo sistem privatne bezbednosti u našoj zemlji i regionu sa sistemima bezbednosti u razvijenim  zemljama, imamo dosta prostora za unapređenje. Potrebno je da budemo u toku sa primerima dobre  prakse, međunarodnim i drugim standardima. Imamo kvalifikovane, iskusne ljude u oblasti bezbednosti koji dosta toga mogu da primene i kod nas.

Rizici se u kompaniji Nelt redovno procenjuju i tretiraju shodno važećim standardima. Prateći svetske trendove i zahteve biznisa radimo u skladu sa ISO28000, ISO 27001 i zahtevima TAPA FSR i TAPA TSR.

Upravljanje poslovnim operacijama u logistici podržano je moćnim IT sistemom. U Neltu se koristi ogroman skladišni prostor sa pripadajućom infrastrukturom i instalacijama, veliki   broj vozila je na drumovima u međunarodnom i domaćem transportu, obimne operacije se odvijaju na intermodalnom kontejnerskom terminalu, radi sa robom velike vrednosti. Hiljade manipulacija koje obavljaju zaposleni nose rizike po bezbednost i zdravlje na radu. Ako se sve to ima u vidu, na prvom mestu su nam životi i zdravlje zaposlenih, a potom važni resursi kojima Nelt raspolaže i koji su značajni za efikasnost i operativnost poslovanja. Sve poslovne operacije kompanije podržava IT sektor. Ako bi IT sektor bio van funkcije samo jedan dan, štete i izgubljena dobit bi bila milionska. Sektor bezbednosti sprovodi preventivne mere da se to ne dogodi.  Takođe, pažnja sektora bezbednosti se poklanja požarnim i rizicima od krađa u međunarodnom transportu.

Neltu je 2017. godine dodeljen najviši nivo ovog statusa AEO F čime je potvrđena usklađenost visokih bezbednosnih zahteva u čitavom lancu snabdevanja kompanije. Dobijanje AEO F statusa rezultat je timskog rada više sektora u kompaniji – logistike, spoljne trgovine, bezbednosti, finansija, IT i HR. Zahvaljujući ovom statusu, svojim klijentima možemo da obezbedimo brzo carinjenje i, što je još važnije, izuzetno visok standard sigurnosti i bezbednosti. Sertifikacija je važna za Nelt, a istovremeno je i dokaz o visokom kvalitetu usluga koje pružamo. Takođe, sertifikat omogućava pojednostavljene i ubrzane carinske procedure što za rezultat ima kraće vreme transporta, smanjenje troškova kao i poboljšanje u ispunjavanju zahteva klijenata.

Poslovi  bezbednosti u velikoj  kompaniji su specifični, zahtevaju kompetentnu osobu radi   adekvatnih odgovora na brojne izazove. Menadžer bezbednosti mora da ima jasnu predstavu o mestu i ulozi sektora bezbednosti u kompaniji, odnosima sa drugim sektorima, menadžerima i svim zaposlenima. S obzirom da je, u suštini, bezbednost rad sa ljudima, pored obrazovanja važan je psihološki profil, komunikacione i druge  veštine modernog menadžera, uz spremnost da se često povede ličnim primerom.

Kontinuirana edukacija, obuke, treninzi i praktične vežbe zaposlenih sa postavljenim jasnim ciljem su izuzetno bitni. Pored toga, sve ove aktivnosti su u funkciji unapređenja bezbednosne kulture, važnog segmenta organizacione kulture kompanije. Dostignuti stepen bezbednosne kulture utiče  pozitivno na ostale procese u kompaniji. Vrlo je važno da se kod svih zaposlenih u kompaniji stalno unapređuje bezbednosna kultura, a sektor bezbednosti, sa aspekta struke, obukama usmerava njen razvoj.

Naši planovi podrazumevaju stalno prilagođavanje i optimizaciju sektora bezbednosti u skladu sa rastom, razvojem i reorganizacijom  kompanije. Obezbeđujemo adekvatnu IT podršku, vršimo unapređenja u oblasti sigurnosti informacija, dogradnju sistema kontinuiteta poslovanja, stalni rad na sistemima bezbednosti i zdravlja na radu, modernizaciju, edukacije, obuke, itd.

Naši planovi podrazumevaju stalno prilagođavanje i optimizaciju sektora bezbednosti u skladu sa rastom, razvojem i reorganizacijom  kompanije. Obezbeđujemo adekvatnu IT podršku, vršimo unapređenja u oblasti sigurnosti informacija, dogradnju sistema kontinuiteta poslovanja, stalni rad na sistemima bezbednosti i zdravlja na radu, modernizaciju, edukacije, obuke, itd.