Budi čuvar životne sredine

Nelt avatar Nelt 12.02.2021.

Autorka: Nada Stamatović, korporativne komunikacije Nelt Grupe

U poslednje vreme se sve više govori o povećanju zagađenja vazduha u našem regionu ali i u svetu. Kad ljudi pomisle na zagađenje vazduha, većina odmah zamišlja snažni smog kako preplavljuje gradove i industrijska postrojenja. Ovo je prvi i najočitiji oblik zagađenja vazduha, ali nije jedini. Započeću ovaj tekst definisanjem pojma „zagađenje vazduha” na širem nivou. Zagađenje vazduha u svojoj najosnovnijoj definiciji je unošenje štetnih supstanci u Zemljinu atmosferu. Važno je da u potpunosti razumemo uzroke, posledice i moguća rešenja zagađenja vazduha kako bismo postupali odgovorno i zaštitili svoju životnu sredinu ali i celu planetu, kao pojedinci i kao kompanija.

 

UZROCI

Uzroci zagađenja vazduha su brojni. Čitajući različite literature potrudila sam se da ih kategorizujem na opštijem nivou. Navešću ih sve ali ću posebnu pažnju posvetiti onim na koje Nelt svojim poslovanjem utiče trudeći se da svoj uticaj smanji sprovođenjem brojnih inicijativa.

Izduvni gasovi vozila – izvor zagađenja vazduha broj jedan u gradskim sredinama su izduvni gasovi vozila koji ispuštaju velike količine ugljen-monoksida.

Elektrane na fosilna goriva – tokom procesa sagorevanja oslobađaju se hemikalije poput sumpor-dioksida, koje putuju pravo u atmosferu. Ove vrste zagađivača reaguju sa molekulima vode dajući nešto što je poznato kao kisela kiša. To je jedan od razloga što se alternativni izvori energije, poput nuklearne, solarne i vetra istražuju detaljnije. Oni imaju tendenciju da ispuštaju mnogo manje zagađivača u životnu sredinu da bi proizveli ekvivalentne količine energije.

Izduvni gasovi iz industrijskih postrojenja i fabrika.

Građevinske i poljoprivredne aktivnosti.

Prirodni uzroci – vulkani, šumski požari i oluje prašine rođeni su u prirodi događaji koji ogromnu količinu zagađenja vazduha bacaju u životnu sredinu.

Aktivnosti u domaćinstvu – često je lakše smatrati zagađenje na otvorenom kao primarnu opasnost na širokom nivou, ali ne odbacujte male svakodnevne aktivnosti koje takođe utiču na naše zdravlje. Uobičajene hemikalije za domaćinstvo, naročito izbeljivač, bez odgovarajuće ventilacije, primarni su izvor zagađenja vazduha u zatvorenom. Pušenje duvana upotrebom cigareta i cigara takođe oslobađa toksične zagađivače u vazduh.

 

POSLEDICE – ŠTETNI EFEKTI

Sad kad znamo krivce zagađenja vazduha, treba da sagledamo i štetne efekte. Narušavanjem ravnoteže prirodnih gasova koji čine atmosferu naše Zemlje, uništava se ozonski omotač, stopa globalnog zagrevanja raste. Možete li da vidite probleme koje to može da izazove? Kao prvo, treba uzeti u obzir faktor ljudskog zdravlja. Ako su ljudi u opasnosti, onda su i drugi oblici divljih životinja i organska bića u opasnosti. Zatim su tu efekti na planetu i njenu atmosferu.

 

REŠENJA

Razumevanje uzroka i posledica je važno kako bismo mogli da odredimo kako se najbolje boriti protiv zagađenja. Možemo ih klasifikovati na sledeći način:

  • Minimiziranje upotrebe vozila na fosilna goriva
  • Planiranje i optimizacija potrošnje energije
  • Zagovaranje korišćenja čiste energije
  • Reciklaža

 

NELTOVE INICIJATIVE ZA SMANJENJE ŠTETNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Minimiziranje upotrebe vozila na fosilna goriva – S obzirom na prirodu osnovnih delatnosti, najveći uticaj Nelta na životnu sredinu ostvaruje se kroz transport – međunarodni i domaći. Optimizacijom ruta, nabavkom vozila po kriterijumu optimalnog iskorišćenja tovarnog prostora i snage potrebne da se izvrši poslovni zadatak, utiče se na smanjenje potrošnje goriva. U Srbiji je 2017. godine implementiran projekat Eko vožnja gde se nagrađuju vozači sa najekonomičnijim stilom vožnje a 2019. godine ovaj projekat primenjen je i na ostalim tržištima na kojima Nelt posluje. U Srbiji je 2015. godine pokrenut projekat implementacije vozila sa pogonom na komprimovani prirodni gas – KPG, kako bi testirao ovo alternativno gorivo u cilju obezbeđivanja čistijeg, sigurnijeg i troškovno efikasnijeg transporta. Iako je reč o fosilnom gorivu, ono predstavlja najčistije gorivo te vrste. Za sada u Neltovoj floti postoji 17 vozila sa pogonom na KPG – 15 za potrebe terenske prodaje i 2 teretna vozila za dostavu robe kupcima, uvedena početkom 2019. godine. Obezbeđivanjem bolje infrastrukture za snabdevanje ovom vrstom goriva, u planu je da se broj ovih vozila i dalje povećava.

Planiranje i optimizacija potrošnje energije – Uz transport, značajna potrošnja energije potiče iz upotrebe prirodnog gasa za grejanje, kao i potrošnje električne energije. U periodu 2018. i 2019. godine počelo se sa korišćenjem infrastrukture u koju je Nelt Grupa investirala 15 miliona evra. Reč je o „pametnim skladištima”, jednom u centralnom distributivno – logističkom centru u Dobanovcima (Srbija) i drugom u Istočnom Sarajevu (Bosna i Hercegovina). Objekti na obe lokacije su projektovani i izgrađeni po najnovijim tehnologijama koje omogućavaju optimizaciju i smanjenje utroška energije i praćenje procesa koji se unutar objekata odvijaju.

Uvođenje SCADA sistema 2015. godine, doprinelo je optimizaciji korišćenja gasa, a time i ukupnom smanjenju utrošene energije. Kako bi se procesi dodatno optimizovali i unapredili, na SCADA sistem su tokom vremena dodavani novi pametni uređaji i senzori, čime se doprinelo novim smanjenjima uticaja na karbonski otisak kompanije. Urađeno je povezivanje elemenata sistema koji samostalno prate unutrašnju i spoljašnju temperaturu i odlučuju kada treba da se aktiviraju određeni sistemi. Time se uticalo na smanjenje potrošnje energije za grejanje, hlađenje i ventilaciju u skladištima. Usavršeno je do te mere da se po potrebi koristi spoljašnji vazduh za obezbeđivanje željenih uslova u prostoru skladišta. Postavljeni su i senzori temperature i vlažnosti o kojima sistem može da izveštava u formi tabelarnog pregleda izmerenih veličina. Omogućeno je i slanje obaveštenja putem SMS poruka odgovornim osobama u Nelt Grupi u slučaju situacija koje zahtevaju hitno reagovanje. Jedna od inicijativa Nelt Grupe koje se primenjuju u ciju smanjenja utroška električne energije predstavlja uvođenje rasvete sa LED tehnologijom.

Reciklaža – sistemsko upravljanje ambalažnim otpadom Učešćem naše kompanije u sistemu operatera upravljanja ambalažnim otpadom, umanjuje se količina ambalažnog otpada koji završava na deponijama i samim tim se smanjuje količina emisije CO2. Ostvarenjem u 2019. godini Nelt je u partnerstvu sa operaterom Sekopak obezbedio ponovno iskorišćenje 2.272,714 tona prikupljenog otpada. Ovime su premašeni prošlogodišnji nacionalni ciljevi za reciklažu. Ušteda emisije CO2 na nivou je od 864,74 tona i gotovo je udvostručena u odnosu na prethodnu godinu. Pored sistemskog upravljanja tokovima otpada, svi mi zaposleni u Neltu doprinosimo očuvanju životne sredineod kolega i koleginica u skladištu, koji prikupljaju i razdvajaju otpad tokom pripreme robe za distribuciju do zaposlenih u kancelarijama koji koriste postavljene separatore u zgradama i reciklažna ostrva postavljena na lokacijama Neltovih distributivnologističkih centara u Dobanovcima, Nišu, Novom Sadu i Kraljevu. Ovako klasifikovan otpad se zajedno sa ambalažnim otpadom nastalim iz procesa rada skladišta skuplja i presuje u eko-dvorištu, postavljenom pored Hale 2 u Dobanovcima.

 

ZAKLJUČAK

Navela sam uobičajene uzroke, posledice i rešenja zagađenja vazduha. Pored kompanije i mi kao pojedinci možemo napraviti izbor da vozimo manje toksične automobile. Možemo sami da biramo koliko energije svakodnevno trošimo. Takođe možemo odlučiti da ponovo koristimo stare materijale umesto da ih bacamo u životnu sredinu. Zagađenje vazduha može imati razorne posledice na naša tela i planetu. Koja su vaša razmišljanja na ovu temu?