O biznis kulturi afričkih zemalja

Nelt avatar Nelt 14.09.2021.

Autor: Robert Jenovai, HR izvršni direktor Nelt Grupe

Kao pionir naših poslovnih operacija na afričkom kontinentu, Robert Jenovai, izvršni direktor ljudskih resursa Nelt Grupe, za Manpower Group ,,Knowledge Corner, govori o poslovnoj kulturi afričkih zemalja, ekonomskom razvoju i karakteristikama tržišta. Od 2011. do 2017. godine živeo je i radio u Angoli i učestvovao u uspostavljanju naših operacija na tri afrička tržišta.

***

Kad god me neko pita kako bih opisao Afriku u nekoliko rečenica, na početku obično podsetim da je Afrika kontinent, sačinjen od 54 međunarodno priznatih zemalja. Sve zemlje imaju specifičnosti i u velikoj meri se razlikuju, kako po istoriji, nasleđu i kulturi, tako i po političkom, ekonomskom i poslovnom ambijentu.

Ipak, ukoliko bih morao da grupišem zemlje u logične celine, izdvojio bih dva ključna regiona. To su Podsaharska Afrika, koju čine sve zemlje južno od Sahare, i severnoafričke zemlje, koje su na mapi severno od Sahare.

Zemlje Podsaharske Afrike, pored svojih lokalnih tradicija, pretrpele su i veliki uticaj kolonijalnog perioda koji je, nažalost, bio obeležen aparthejdom, konfliktima i političkom nestabilnošću. U novijoj istoriji, većina ovih zemalja uspešno prolazi kroz demokratske promene, koje se pozitivno odražavaju i na poslovni ambijent.

Ne smemo zaboraviti da je Afrika drugi kontinent po veličini, kao i drugi kontinent po naseljenosti nakon Azije. Ove činjenice su, uz sve stabilniju političku situaciju i brzo rastuću ekonomiju, ohrabrile mnoge multinacionalne kompanije da investiraju. To konstruktivno utiče na razvoj samih zemalja, ali i na život i standard stanovništva.

Još od perioda bivše Jugoslavije, kao i Pokreta nesvrstanih, Srbija je tradicionalno gajila dobre odnose sa velikim brojem afričkih zemalja. To prijateljstvo se zadržalo i do danas u mnogim sferama. Pored toga, sličnosti pronalazim i u tome što potrošači sve više prate svetske trendove, ali su u isto vreme, u velikoj meri okrenuti svojim korenima i veoma su ponosni na svoju istoriju i tradiciju.

Sama struktura maloprodaje je fragmentisana, uprkos sve većem uticaju konsolidacije moderne trgovine. Na neki način slična situacija je i na našem tržištu, pogotovo u poređenju sa razvijenijim zemljama zapadne Evrope.

Kada je reč o razlikama u poslovnom ambijentu, izdvojio bih dve teme. U velikom broju zemalja uočljivi su kontrasti između bogatih i siromašnih. U regionu Podsaharske Afrike 41% stanovništva danas živi ispod granice siromaštva, što po definiciji Svetske banke podrazumeva iznos od 1,9 dolara dnevno po glavi stanovnika. Ekonomije su brzo rastuće, što daje razlog za optimizam. Međutim, to je proces koji traje i potrebno je vreme da se te razlike izbalansiraju. Druga tema je diversifikacija ekonomije koja treba da bude zastupljenija. Mnoge afričke zemlje zavise od jednog ili dva prirodna resursa, tako da cene na globalnom tržištu drastično utiču na ekonomiju tih zemalja. U Angoli je to sirova nafta, u Zambiji bakar, a u Mozambiku je, pored poljoprivrede koja je dominantna, glavni resurs prirodni gas.

Mnoge zemlje u Africi danas sprovode ozbiljne reforme obrazovanja, tako da ovom prilikom ne bih izdvajao specifične oblasti ekspertize. Radije bih se osvrnuo na pitanje vrednosti, koje je ključno. Kandidat mora da bude otvoren da prihvati raznolikosti u svim segmentima, da ima izuzetno visoke moralne i etičke principe. Mora da bude spreman da prenosi znanje, ali i da uči od svojih kolega lokalno, na tržištima. Pored toga, treba da bude spreman na promene.
Proveo sam skoro šest godina u Africi. Bio sam nadležan za Neltove operacije na tržištima Angole, Zambije, Mozambika, Zimbabvea i Malavija.

Konkretni saveti koje i danas dajem kolegama tokom pripreme za odlazak u Afriku uglavnom su sledeći: Upoznajte zemlju u koju putujete, istoriju, ljude i običaje; Naučite zvanični jezik kojim se govori u tim zemljama, npr. portugalski u Angoli i Mozambiku, engleski u Zambiji, Zimbabveu i Malaviju; Donesite čvrstu odluku u vezi sa odlaskom i uvek se posavetujte sa porodicom; Budite spremni na promenu životnog stila; Kada stignete, prilagodite se, budite radoznali, istražujte, učite, stvarajte, putujte, steknite prijatelje. Afriku ćete prihvatiti i zavoleti bezuslovno. Za uzvrat, dobićete nesvakidašnju poslovnu priliku, uzbudljivu životnu avanturu i iskustvo koje je rečima teško opisati.

***

,,Knowledge Corner“ je nova platforma kompanije ManPowerGroup, globalnog lidera u pružanju inovativnih kadrovskih rešenja, posvećena deljenju znanja, iskustva i dobrih liderskih praksi uspešnih rukovodilaca.