Šta nakon fakulteta?

Nelt avatar Nelt 23.02.2022.

Autorka: Ivana Idei Todorić, menadžer za upravljanje talentima, Nelt Group

Studenti se često susreću sa osećajem nelagode kada je u pitanju razvoj njihovog karijernog puta. Nisu sigurni da li će nakon završetka fakulteta naći posao koji žele, da li su usvojili dovoljno znanja za tržište rada i da li će nedostatak praktičnog iskustva biti prepreka za pronalaženje zaposlenja. Jedna od prvih nedoumica je na kojim pozicijama mogu da rade.

Oblast prodaje je dinamična, fleksibilna, široka i zato je odlična podloga za usvajanje novih vešina i susretanje sa situacijama koje studenti nisu imali priliku da iskuse dok su na fakultetu. Nelt je kreirao Dobar start- autentičan i specifičan šestomesečni program plaćene prakse, upravo u ovoj oblasti.

Upoznavanjem poslovanja iz oblasti Key Account Management-a polaznici stiču širu sliku o funkcionisanju prodaje u našem velikom poslovnom sistemu. Svaka kompanija ima svoje specifičnosti i prodajnu terminologiju, ali to ne treba da bude razlog za brigu. Oblast formalnog obrazovanja nije u potpunosti presudna, već interesovanje za rad i napredovanje.

Kroz šestomesečni intenzivan rad sa kolegama menadžerima za ključne kupce, koji poseduju višegodišnje iskustvo, polaznici imati priliku da se upoznaju sa različitim nivoima organizacije prodaje, kao i dužnostima i odgovornostima. Kroz treninge, radionice i aktivni rad sa mentorima, mladi mogu steći sveobuhvatan uvid u funkcionisanje prodaje u velikom sistemu i proći kroz sve situacije sa kojima će se suočavati u budućem radu, čime se dodatno unapređuje njihovo iskustvo. Svaka faza programa podrazumeva i procenu stečenih znanja polaznika.

Ono što izdvaja program Dobar start je što naš tim ima isti cilj kao i ti- da ostaneš u kompaniji i nakon završetka programa.

Tvoj put do uspešne karijere počinje ovde: https://bit.ly/3gcKbDT