Artikli koji sadrže tag: All Balcans Corporation

Promena naziva kompanije u Albaniji

All Balcans Corporation iz Tirane zvanično promenio ime u Nelt Sh.p.k.

više