Artikli koji sadrže tag: Interni časopis

Interni časopis Nelt Grupe

Objavljen je prvi broj internog časopisa Nelt Grupe – Nelt Magazzin.

više