Artikli koji sadrže tag: Poseta

Poseta predstavnika Privredne komore Makedonije

Iskazana spremnost za aktivnije uključivanje naše kompanije u projekte Privredne komore Makedonije.

više

Studenti Ekonomskog fakulteta u poseti Neltu

Strateška saradnja kompanije Nelt i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

više

Polaznici NEP4 u tradicionalnoj poseti Neltu

Poseta Neltu održana je kao vid upoznavanja studenata sa Nelt Grupom.

više

AmChamps: Mladi „lideri promena“ u poseti Neltu

Nelt je tradicionalno ugostio polaznike „AmChamps – Young leaders in change“ programa.

više

Poseta studenata Beogradske politehnike Neltu

Studenti visoke škole strukovnih studija „Beogradska politehnika“ pohađaju predmet Logistika na drugoj godini studija.

više