Artikli koji sadrže tag: Strategija

Predstavljena Strategija Nelt Grupe “Accelerate 2025”

Na temelju zdrave organizacije i korporativnih vrednosti.

više