Ne preživljavaju najjači, već najagilniji

Nelt avatar Nelt 31.05.2021.

Autor: Darko Lukić, Executive Vice-President of Nelt Group

Tekst je ekskluzivno napisan za specijalno izdanje magazina NIN povodom Kopaonik Biznis Foruma 2021.

 

Dešavanja u proteklih godinu dana, izazvana pandemijom kovida-19, retko ko je mogao da predvidi. Društveno-ekonomske posledice a, pre svega, posledice po zdravlje i gubitak ljudskih života, bile su ogromne. Još jedna značajna posledica pandemije bila je ozbiljan prekid globalnih, ali i lokalnih lanaca snabdevanja prouzrokovanih zastojem u trgovačkim rutama, strogim nacionalnim i regionalnim zatvaranjima, strožijim zdravstvenim i bezbednosnim protokolima i visokom apstinencijom radne snage zbog infekcije ili samoizolacije.

Mi u Neltu težimo da budemo lider u pružanju kompletnih distributivnih i logističkih rešenja. Ako bih morao da svedem naš odgovor na pandemiju kovid-19 u svega tri reči, te reči bi bile „briga“, „otpornost“ i „agilnost“. Briga za naše zaposlene, dobavljače, kupce, potrošače i društvo u celini. Otpornost da bez prekida pružamo usluge našim kupcima i potrošačima, i na taj način doprinesemo normalnom funkcionisanju društva. I agilnost da brzo procenimo i odgovorimo na svakodnevne društveno-ekonomske promene tokom pandemije.

Nelt ima više od 4.000 zaposlenih i godišnje opslužuje više od 55.000 prodajnih mesta, na svim tržištima na kojima poslujemo. Od početka pandemije, naš glavni prioritet je bila briga za zdravlje i bezbednost naših zaposlenih, kupaca i klijenata. Uveli smo nove bezbednosne protokole, veliki deo administrativnog osoblja je radio od kuće, zaposlene smo kontinuirano informisali o epidemiološkoj situaciji, a u zadnja dva meseca pokrenuli smo i internu kampanju u cilju promocije vakcinacije.

Takođe smo pokazali brigu za društvo i pružili naš doprinos donacijom proizvoda, usluga i sredstava različitim institucijama i grupacijama. U Srbiji smo donirali 240.000 evra za respiratore kako bismo podržali osetljiv zdravstveni sistem i 60.000 eura u raznoj robi za banke hrane kao pomoć onima kojima je najpotrebnija. U skladu sa inicijativom na nivou Grupe, svaka Neltova kompanija u regionu je postupila na sličan način na svom tržištu.

S obzirom na širinu našeg portfolija i esencijalnu prirodu proizvoda koje prodajemo, imamo važnu ulogu u „normalnom“ funkcionisanju društva. Potrošačima obezbeđujemo suštinski neophodne proizvode (hrana, lekovi, sredstva za higijenu i čišćenje), a naši proizvodi su značajan izvor prihoda za naše klijente, od kojih su mnogi imali otežanu finansijsku situaciju tokom pandemije. Briza za njih i potrošače nam je dala snagu da ostanemo operativni i da odgovorimo na potrebe tržišta tokom pandemije, istovremeno vodeći računa o zdravlju i bezbednosti svih, što nam je i apsolutni prioritet.

Na samom početku pandemije smo aktivirali opsežni Plan poslovnog kontinuiteta (Business Continuity Plan), koji je bio fokusiran na osnaživanje lanca snabdevanja i kontinuiranu, izvanrednu uslugu. U tom smislu, ne samo da smo nastavili da svakodnevno snabdevamo robom prodajne objekte, već smo investirali u novu, korporativnu prodajnu diviziju, sa ciljem snabdevanja što većeg broja kupaca, bez obzira na njihovu udaljenost ili veličinu. Takođe, investirali smo u proširenje kapaciteta našeg intermodalnog logističkog terminala u Dobanovcima, s obzirom na povećanu potražnju za tu specifičnu vrstu logističkih usluga.

Kako bismo poboljšali kvalitet naših operacija, u drugoj polovini 2020. smo se prebacili na svestraniji “omnichannel” pristup rada sa kupcima, kroz uvođenje call centra i pokretanje naše B2B digitalne platforme „Nelt Market„. Time smo kupcima pružili dodatnu feksibilnost i pogodnosti u radu sa Neltom, i na taj način nastavili redovnu komunikaciju i snabdevanje, čak i kada je epidemiološka situacija sprečavala naše prodavce da ih lično posete.

Ovo su samo neki od primera agilnosti koju smo pokazali, spremnosti da se brzo razvijamo, transformišemo i adaptiramo na novu realnost. Da parafraziram Džefa Bezosa: U Neltu je „uvek prvi dan“. Funkcionišemo sa istim pobedničkim mentalitetom, preduzetničkim duhom i apetitom za rast kao pre 10, 20, ili 30 godina. U vreme pandemije, pokazali smo sposobnost da rastemo (Growth Mindset) na individualnom nivou i kao organizacija. Poslovni izazovi su dobro došli i uprkos rizicima koje novi poduhvati povlače, razvijali smo i poboljšavali i sebe, i našu kompaniju.

Jedna od oblasti gde smo bili najagilniji i gde smo najviše evoluirali je digitalna transformacija. Ovde je Nelt bio u prednosti, čak i pre korone. Godinama smo investirali u vrhunska tehnološka rešenj, od EDI razmena sa klijentima, preko Skaj Trek rutinga, WMS Gold i Vojs Piking programa u logističkim operacijama, do SAP ERP i BI izveštavanja u našoj administraciji.

Pandemija nam je dala dodatni potsticaj da dodatno ubrzamo našu digitalnu transformaciju. Kao što sam naveo, veliki deo našeg administrativnog osoblja je radio od kuće, oslanjajući se na tehnologiju i digitalnu komunikaciju kako bi posao neometano tekao. Primenjujemo nova softverska rešenja pri našim kadrovima i u procesu nabavke, i pokrenuli smo projekte digitalizacije papirologije i komunikacija sa našim klijentima, uključujuči i proces robotizacije (RPA).

Još jedna oblast gde intenzivno radimo je razvoj napredne analitike (advanced analytics). Nelt ima ogromnu količinu podataka, s obzirom na 55.000 mesta isporuke i više od 100 brendova čije proizvode distribuira. Drugi bi nazvali ovo „monetizacija naših podataka“, ali za nas je ovo samo korišćenje podataka da bismo ispunili svoju viziju – a to je da budemo „kompanija broj jedan u pružanju distributivnih i logističkih usluga„. U protekloj godini smo radili sa eksternim partnerom kako bismo razvili napredni algoritam koji dodatno optimizuje naše prodajne i dostavne rute. Na taj način ćemo unapediti kvalitet naše usluge i zadovoljstvo naših klijenata, pružeći proizvode i usluge kad god i gde god su potrebne, i to po konkurentnim troškovima.

Trenutno radimo da proširimo ovu inicijiativu u višegodišnje partnerstvo sa renomiranom svetskom kompanijom u oblasti napredne analitike kako bismo kreiralii zaokruženu platformu za menadžment, izveštavanje i naprednu analitiku podataka. Ovaj poduhvat bi trebalo da stvori digitalni ekosistem u našim operacijama, jačajući razmenu podataka, planiranje i partnerstva sa našim principalima, kupcima, klijentima i dobavljačima.

Sva ova rešenja koja smo uveli vidimo kao platformu za dalji razvoj. Plan je da testiramo, naučimo, adaptiramo se i ponovo učimo. Da kroz iteracije i povratnu informaciju od klijenata konstantno unapređujemo naš proces i naše sisteme. Ovakav pristup je potrebniji i relevantniji danas nego ikada pre, zbog nepredviđenih i rapidnih dešavanja iz protekle godine koji su pokazali da Darvinova čuvena maksima o tome da „preživljavaju najjači“ sve češće znači „preživljavaju najagilniji„.

Očekujemo još izazova, ali i prilika za rast u lancima snabdevanja budućnosti. Suviše dugi i kompleksni lanci snabdevanja, koji su se pokazali manje otpornim tokom pandemije, moraće ponovo da budu preispitani i potencijalno skraćeni ili diverzifikovani. Tu je i povećana potražnja za logističkim uslugama u kapilarnoj dostavi (last mile), s obzirom na to da je kovid značajno uticao na rast e-trgovine. Na kraju, sve veći priliv direktnih stranih investicija u Srbiju otvara nove mogućnosti zato što mnogi investitori traže sposobne logističke kompanije na koje mogu da se oslone i sa kojima će dugoročno sarađivati.

Nelt ima agilnost, pobednički mentalitet, svest o razvoju i fokusiranost na klijenta, kako bi napredovao, transformisao se i iskoristio ove poslovne prilike.