Artikli koji sadrže tag: Električni traktor

Nelt podržao odlazak Idvorsky Electric tima na Globalni samit preduzetnika u Stenfordu

Trojica mladih inženjera elektrotehnike, Nikola Popov, Dalibor Marković i Ivan Jovanov, osmislili su električni traktor.

više