Nelt podržao odlazak Idvorsky Electric tima na Globalni samit preduzetnika u Stenfordu

Nelt avatar Nelt 04.07.2016.

Trojica mladih inženjera elektrotehnike, Nikola Popov, Dalibor Marković i Ivan Jovanov, osmislili su električni traktor.

Trojica mladih inženjera elektrotehnike, Nikola Popov, Dalibor Marković i Ivan Jovanov, osmislili su električni traktor koji ne zagađuje životnu sredinu, ne pravi buku, jeftiniji je za održavanje i lakši za korišćenje.

Umesto motora sa unutrašnjim sagorevanjem koristi električni pogon, tj. bateriju koja se puni u periodu od nekoliko sati, što je dovoljno za rad u toku jednog dana. ,,Idvorsky Electric Tractor“ je jedini srpski projekat koji je ušao u finale GIST TECH-I 2016 takmičenja koje američka vlada organizuje u oblasti inovacija u nauci. Ove godine na konkurs se prijavilo 1.075 projekata iz 104 zemlje u razvoju, a nakon detaljne evaluacije od strane ekspertskog panela i online glasanja, u finale je ušlo samo 30 prijava. Kompanija Nelt podržala je odlazak Idvorsky tima u Stenford, na Globalni samit preduzetnika, na kojem je doneta i odluka o pobedničkom projektu čiji prototip će biti proizveden u narednom periodu. Tokom samita, finalisti takmičenja imali su priliku da učestvuju u dinamičnim mentorskim i drugim edukativnim programima, a zatim i da održe završne prezentacije svojih inovacija. Iako nisu osvojili nagradu, predstavnici Idvorsky Electrics zahvalili su se na neprocenjivoj prilici da upoznaju osnivače nekih od najuspešnijih svetskih kompanija i da učestvuju u takmičenju u kojem ,,ljudi, njihovo ponašanje, ideje i preduzetnički duh zaista insiprišu“. Njihova ideja pozitivno je prihvaćena od strane učesnika samita i nebrojeno puta se moglo čuti o ,,Srpskom Tesli namenjenom farmerima“, kako su učesnici samita žargonski nazvali Idvorsky Electric Tractor.