Artikli koji sadrže tag: Forum za odgovorno poslovanje

Nelt u Forumu za odgovorno poslovanje

Poslovanje koje vodi stvaranju boljeg okruženja za partnere, zaposlene i širu društvenu zajednicu.

više

Neltu priznanje za kontinuirano društveno odgovorno poslovanje

Dodeljuje Forum za odgovorno poslovanje,uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

više