Artikli koji sadrže tag: Haccp

Uspešna nadzorna QMS i resertifikaciona HACCP provera u Neltu u Srbiji

Kompanija Nelt Co je 20. septembra uspešno prošla provere sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), prema zahtevima…

više

Uspešno završena resertifikaciona QMS i nadzorna HACCP provera u Nelt Co

Resertifikaciona QMS i nadzorna HACCP provera sistema je uspešno završena u kompaniji Nelt Co. Proveru…

više

Uspešno sprovedena nadzorna provera QMS i HACCP sistema u Nelt Co

Težnja ka stalnim unapređenjima i inovacijama.

više