Uspešna nadzorna QMS i resertifikaciona HACCP provera u Neltu u Srbiji

Nelt avatar Nelt 26.09.2018.

Kompanija Nelt Co je 20. septembra uspešno prošla provere sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), prema zahtevima…

Kompanija Nelt Co je 20. septembra uspešno prošla provere sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i sistema bezbednosti hrane (HACCP), sprovedene od strane međunarodnog sertifikacionog tela – SGS Beograd.

Sa aspekta sistema upravljanja kvalitetom, proveravači su pohvalili dobru praksu u procesu upravljanja ljudskim resursima, kao i primer integracije sistema internih provera, kontrole i revizije, i povezanost sa sistemom upravljanja rizicima. Sa aspekta bezbednosti hrane, istaknuta je pohvala za visoku svest zaposlenih u skladištu gotovih proizvoda Neoplante u Novom Sadu.

Pored toga, sa aspekta obe provere je dobijeno i nekoliko preporuka za poboljšanje, koje ćemo u narednom periodu razmotriti i utvrditi da li se predložena unapređenja mogu realizovati.