Artikli koji sadrže tag: Menadžment

Održan javni sastanak menadžmenta Nelt Grupe

 Predstavljene nove vrednosti naše kompanije.

više