Artikli koji sadrže tag: Podrška

Nelt podržao prvi Čep Fest u Beogradu

Održana je Prva porodična inkluzivna manifestacija „Čep Fest“.

više

Nelt podržava obrazovanje studenata beogradskih fakulteta

JEDNOGODIŠNJI EDUKATIVNI PROGRAM U SARADNJI SA GALERIJOM G12 HUB.

više