Artikli koji sadrže tag: Rad u Africi

Prilika stvara priliku u Neltu

Prelazak jednog kolege u Nelt u Africi, doneo je drugom priliku za unapređenje u Srbiji.

više