Artikli koji sadrže tag: Town Hall

Prvi godišnji sastanak menadžera Nelt Grupe

U sedištu kompanije održan je prvi godišnji sastanak menadžera Nelta.

više