Izazovi Balkanskog kupca – predavanje Stevana Popevića

Nelt avatar Nelt 29.04.2014.

U ponedeljak 14.04. 2014. u Amfiteatru 4 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, direktor prodaje i…

U ponedeljak 14.04. 2014. u Amfiteatru 4 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, direktor prodaje i marketinga Nelt Grupe, Stevan Popević, održao je predavanje „Izazovi Balkanskog kupca“.Pred više od 200 studenata Popević je kroz komparativne analize tržišta i poslovanja kompanija članica Nelt Grupe na tržištima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije ukazao na izazove i nove mogućnosti sa kojima se Nelt suočava na strateškom i svakodnevnom nivou.U odličnoj atmosferi, prožetoj pitanjima i diskusijama, predavanje je trajalo preko dva sata.