Izvršni direktor Nelt Grupe održao predavanje na Ekofu

Nelt Group avatar Nelt Group 20.11.2013.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u organizaciji Nelta i smera za trgovinski menadžment i marketing, Miloš Jelić je održao predavanje: „Nelt – Trgovinski menadžment u Africi“.

Izvršni direktor Nelt Grupe je upoznao preko stotinu studenata sa poslovnim operacijama Nelt kompanija na Afričkom kontinentu, saradnji sa kompanijom Procter & Gamble i budućim planovima na podsaharskom tržištu.Gostovanje i predavanje je još jedno u nizu dugogodišnjih aktivnosti koje Nelt i Ekonomski fakultet zajednički sprovode kako bi studentima omogućili uvid u sve aspekte modernog poslovanja, koje Nelt primenjuje u svim zemljama u kojima posluje.

Nelt je 2012 godine, povodom 75 godina postojanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dobio Plaketu za uspešnu saradnju.