Najava predavanja na Ekonomskom fakultetu

Nelt avatar Nelt 04.04.2019.

Pridružite nam se na novom predavanju!

U ulozi predavača na novom predavanju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu naći će se Miloš Jelić, generalni direktor Nelt Grupe i Nikola Ćorsović, direktor za strategiju i transformaciju Nelt Grupe.

Oni će 8. aprila zainteresovanim studentima predstaviti ulogu i značaj e-commerca u distributivnom poslovanju. Ovom prilikom pozivamo zainteresovane da se pridruže na gostujućem predavanju i steknu nova znanja iz oblasti distribucije.

Direktna saradnja sa fakultetima i ustanovama kulture pokazatelj su opredeljenosti kompanije Nelt ka osnaživanju mladih i modernizaciji sredine u kojoj posluje.

Tema: Uloga e-commerca u distributivnom poslovanju
Lokacija: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu / Amfiteatar 5 / Kamenička 6, 11000 Beograd
Datum: 08.04.2019.
Vreme: 18h