Predavanje Miloša Jelića za studente Ekonomskog fakulteta

Nelt Group avatar Nelt Group 03.11.2020.

Generalni direktor Nelt Grupe gostujući predavač na Ekonomskom fakultetu.

“Najvažniji su ljudi i formiranje timova koji vode ka uspehu”, poručio je Miloš Jelić studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Generalni direktor Nelt Grupe je 30. oktobra održao onlajn gosutujuće predavanje na temu “Indikatori poslovanja u trgovinskom menadžmentu na primeru kompanije Nelt”.

Jelić je ukazao na značaj formalnog obrazovanja pojedinaca za dalji razvoj karijere. Pored sticanja teorijskog znanja, istakao je i da je potrebno raditi na bazičnom programiranju, učenju u bazama podataka, usavršavanju engleskog jezika a sve to uz neospornu želju za uspehom.

Na ovom predavanju, Jelić je prestavio sistem poslovanja Nelt Grupe približivši našu kompaniju studentima ekonomije.