CSR forum „Na putu ka održivosti“

Nelt pharma avatar Nelt pharma 30.11.2021.

Milenko Ribić, menadžer operacija Nelt Pharmaceuticals, na panelu.

Milenko Ribić, menadžer operacija Nelt Pharmaceuticals, predstavio je kompaniju Nelt na ovogodišnjem CSR forumu „Na putu ka održivosti“, koji se održava od 22-26. novembra.

Milenko je na panelu „Strategijom do održivosti- od CSR-a do ESG politika“ predstavio ključne aspekte održivog poslovanja naše kompanije sa osvrtom na brigu o ljudima i podršku lokalnoj zajednici.

„Održivost poslovanja je jedan od naših ključnih strateških ciljeva. Uz svestranost poslovanja, nove tehnologije i afirmaciju zaposlenih, fokusirani smo na teme i projekte koji će dugoročno ostaviti pozitivan trag, kako u našoj organizaciji, tako i u široj zajednici“, rekao je Ribić.

CSR Forum je prestižan događaj u realizaciji Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva, na kojem se domaćem poslovnom, javnom i civilnom sektoru predstavljaju aktuelna rešenja i trendovi iz oblasti društveno odgovornog poslovanja.