Nelt na Facebooku

Nelt Group avatar Nelt Group 26.11.2014.

Aktivirana je zvanična Facebook stranica kompanije Nelt.

U petak, 26.09.2014.godine, aktivirana je zvanična Facebook stranica kompanije Nelt. Ova stranica je kreirana radi pružanja informacija i novosti iz svih oblasti poslovanja članica Nelt Grupe.

Svesna važnosti socijalnih mreža u životu savremenog čoveka, Nelt, kao moderna i savremena kompanija, omogućila je da informacije brzo i na pravi način dodju do svih koji žele da prate aktivnosti naše kompanije. Ovo je, takodje, način da komuniciramo i sa našim zaposlenima, imajuci u vidu činjenicu da i veliki broj Neltovaca ima svoje profile na Facebook-u. Želimo da kroz pravovremene i tačne informacije, promovišući našu poslovnu filozofiju, omogućimo da sve kompanije u okviru Nelt Grupe budu predstavljene široj javnosti na adekvatan način, te da na taj način privučemo što više ljudi koji će pratiti naš rad putem Facebook-a. Novi poslovi, zaposleni koji se ističu svojim dostignućima, aktivnosti na poljima razvoja i širenja poslovanja, ali i društvena odgovornost, korporativne vrednosti, interna komunikacija, nove tendencije – sve su to teme koje će biti zastupljene na www.facebook.com/neltgrupa.