Artikli koji sadrže tag: Nova Iskra

Polaznici NEP4 u tradicionalnoj poseti Neltu

Poseta Neltu održana je kao vid upoznavanja studenata sa Nelt Grupom.

više