Artikli koji sadrže tag: Nova Iskra

Polaznici NEP4 u tradicionalnoj poseti Neltu

Poseta Neltu održana je kao vid upoznavanja studenata sa Nelt Grupom.

više

Nelt edukativni program predstavljen na konferenciji ,,Kultura, koncepti i upravljanje promenama“

Konferencija ,,Kultura, koncepti i upravljanje promenama“ u organizaciji Deska Kreativna Evropa Srbija.

više