Zelena akcija

Montenomaks avatar Montenomaks 29.01.2020.

Zaposleni su učestovali u akciji čišćenja reke Ribnice.

Naše koleginice i kolege su, 24. januara, učestvovali u zelenoj akciji čišćenja lijeve obale rijeke Ribnice, koju je organizovala služba Zelenilo, u saradnji sa Glavnim gradom. Obala je očišćena sakupljanjem otpada sa obale, i uklanjanjem suvih grana,  korova i štetnog rastinja.

 

Iz Montenomaksa je učestvovalo 8 zaposlenih: Milenko Popović, Jelena Stanjević, Marija Radović, Ana Vušković, Nevena Radulović, Nikolina Anđušić, Jelena Zulević (naj koleginica) i Sara Fetić Mujagić.

 

Akcija je započeta u 14h uz veliki broj građana koji su se pridružili, članova brojnih organizacija, kao i službe Glavnog grada na čelu sa gradonačelnikom Podgorice.