Artikli koji sadrže tag: Forum

Nelt na logističkom forumu u Rumuniji

Logistička asocijacija Rumunije bila je domaćin foruma ,,Mogućnosti i izazovi trgovine između Srbije i Rumunije“…

više

Nelt na Privrednom forumu mladih 2016

Kao partner,,Privrednog foruma mladih 2016″ održanog u prostorijama Privredne komore Srbije, kompanija Nelt predstavila se…

više