20.000 evra i 1.700 vizira za borbu protiv korona virusa od Nelta u Makedoniji

Nelt Group avatar Nelt Group 16.04.2020.

„Svesni smo izazova sa kojim se svi suočavamo.“

Nelt St iz Makedonije, donirao je pomoć od 20.000 evra zdravstvenim radnicima u borbi protiv korona virusa. Sredstva su uplaćena na poseban knjigovodstveni račun koji je Ministarstvo zdravlja otvorilo baš za ovu namenu, i namenjena su osnaživanju javnog zdravlja usled pandemije virusa COVID-19.

Pored toga, obezbeđeno je i 1.700 vizira za zaposlene u maloprodajnim objektima sa kojima Nelt sarađuje. Viziri će biti raspoređeni i distribuirani u narednim danima.

„Svesni smo izazova sa kojim se svi suočavamo, kao i toga da je najveći teret zasigurno na zdravstvenim radnicima. Zato im je Nelt Grupa obezbedila donacije u svim zemljama Zapadnog Balkana. Mimo novčane pomoći, u Makedoniji ćemo donirati i 1.700 vizira namenjenih zaposlenima u maloprodajnim objektima koje snabdevamo“, rekao je Zoran Stojčevski, izvršni direktor Nelta za tržište Makedonije.

Naša kompanija je usmerena na stalno snabdevanje stanovništva potrebnim proizvodima kako bi se što lakše prevazišla cela situacija. Svakodnevna isporuka robe prodajnim objektima je stabilna i kontinuirana.

„U Neltu neprestano sledimo uputstva nadležnih organa i mere prevencije kako bismo držali korak sa najboljim praksama u suočavanju sa virusom i usporavanju njegovog širenja. Iskrena briga za zdravlje i sigurnost svih haših zaposlenih, kupaca i poslovnih partnera je naš prioritet i zato smo odmah preduzeli zaštitne mere u svakodnevnim poslovnim aktivnostima, koji se neprekidno pridržavamo“, poručuju iz Nelta.