Nebojša Šaponjić novi član Saveta poslodavaca FPU-a

Nelt Group avatar Nelt Group 08.04.2021.

Razmena mišljenja o studijskim programima i podrška fakultetu u razvoju inovacija.

Nebojša Šaponjić, jedan od osnivača Nelt Grupe, imenovan je za člana Saveta poslodavaca na Fakultetu primenjenih umetnosti na sednici Saveta FPU-a održanoj 18. februara 2021. godine.

Mandat članova Saveta poslodavaca traje četiri godine, a neke od nadležnosti članova su razmena mišljenja o studijskim programima, kontinuirano pružanje informacija o trendovima i potrebama tržišta rada u pogledu znanja i kompetencija, podrška fakultetu u razvoju inovacija i sl.

Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu osnovan je pre više od šest decenija kao prva visokoškolska ustanova u oblasti primenjenih umetnosti i zauzima značajno mesto u sferama kulturnog, privrednog i industrijskog razvoja našeg društva, uz ostvarivanje sve intenzivnijih kontakata sa svetom, aktivno se uključivši u tokove savremenog razvoja umetnosti.

Nelt i FPU su realizovali niz zajedničkih aktivnosti, od koji je javnosti najpoznatiji projekat “10 od mermera”, u kome je 10 studenata imalo priliku da uradi mermerne skultpure u privremenom ateljeu u sedištu kompanije u Dobanovcima, koje su kasnije izložene na otvorenoj izložbi na Platou a danas krase zelene površine u našoj kompaniji.

Više o ovom jedinstvenom projektu: 10 od mermera